Hacio ‘r Iaith – blogio’n byw

Bydd iaith y post ‘ma yn scrapi achos wi’n teipio yma ar y dydd…  Heb siecio sillafu Cymraeg ar y iPad chwaith…  (Ond newydd cywiro rhai pethau!) Dw i’n jest meddwl yn uchel…

Sesiwn cyntaf,  

Geiriadur academi. Mae’r cyflwynydd, Tegau Andrews,  yn siarad yn dwyieithog.   Ieithoedd arall. Cymraeg a ??   Pa un?  Sa’n gwybod achos es i ar goll ar i ffordd i’r staffell a collais y dechrau! Gwyddelig?

Sgwrs am cronfa data termau.  Geiriadur arlein a hefyd in-line-cyfieithu ar gyfer termau arbenigol.  Defnyddiol.

Mae pobl yn gallu cyfrannu at y cyfieithu a mae na sylwadau am sut mor addas yw geiriau a cyfieithiad geiriau newydd (e.e crowdsourcing, gerrymandering!).  Pethau fel “mae llawer o flogiau yn defnyddio”, son am ble aeth y gair gwreiddiol yn Saesneg/Ladin ayb.  O’n i’n yn gloi edrych ar Wici “darllen mewn iaith arall” i ffeindio mas y geiriau! Dorfoli a Cyffindwyllo/Gerimandro tasech chi’n moyn gwybod! )

Sgwrs diddorol iawn am y pros and cons o wahanol fyrdd o gyfieithu ‘neologism’, a wedyn ar ôl penderfynu hynny sut i dewis lluosog…  (Hyd yn oed gyda geiriau cyffredin iawn fel teledu…)

Sesiwn dau…

Cymru Fyw

Lansiodd mis Mai.

Newyddion, cylchgrawn, blogiau byw drwy’r dydd, dolenni, app lansiodd yn y ‘steddfod.

Ffrwti

Newyddion, blogiau a straeon sy wedi cal e gasglu casglu yn awtomatig o Twitter (Ffrwtibot).  e.e. wythnos ‘ma oedd pethau am  Diwrnod y Llyfrau.  Pobl yn gallu cyfrannu i’r blog.  Rhestr o Trydarwyr Cymraeg ar gael a trendiau.   Mae’n moyn mwyn o feedback.

Sut i codi ymwybyddiaeth.  Posteri?  (Mae rhaid iddyn ni rhoi rhywbeth ar y Bwrdd Cymraeg ITeC ).

Wedi newydd sylweddoli pam yr enw yw FfwrTI…

Gallwn i annog myfyrwyr i sy’n siarad Cymraeg i darllen/cyfrannu?  Fel gweithdy llythrennydd / ESW comms / DIgLit newydd, i bawb?

Mae enghraifft da of beth sy wedi cael e wneud gyda grantiau i annog Cymraeg.  Syniadau am yr grŵp SAW dwyieithog?

Mae rhaid i MI adael mwy o sylweddau ar straen newyddion Cymraeg…

MeicroCyflwyno…

Tri munud yr un…

Twitter Adologu Cymdeithaseg casglu adnoddau  Cymraeg ar gyfer y cwrs a’r myfyrwyr o ‘r ysgol ac ymlaen.

Aled yn annog pobl i aildrydar pob tro ti weld rhywbeth diddorol ti ddim wedi gweld o flaen er mwyn codi stwff  Cymraeg.

Firefox mewn ieithoedd arall drwy cyfieithu cymunedol yn defnyddio Pootle.  Cymysg o cyfeithu peiriannol, yr cymuned a ‘cof cyfieithu’.  Gobethio defnyddio API s newydd o techiaith i ychwanegu siecio sillafu plugins ayb.

Bydd Hacio’r  iaith Gwyddelig flwyddyn nesa!   Wefan i ddysgu Gwyddelig drwy gyfrwng Cymraeg, gyda feilïau sain.  Lexicelt

Offer cyfieithu yn ddrud felly mae app yn gael e greu i helpu- O Glust i Glust.  Cynllun i gasglu hen ffonau Android i rhoi y app arno a benthyg nhw mas!  Cynllun yw bydd e am ddim yn Cymru ac ar werth tu fas.  Defnyddio gyda Mifi felly dim isio yw in- house wifi.  Defnyddio drwy ‘r dydd!  Edrych yn gwych!   Cyffrous iawn.

Sessiwn Tri

Robot sy’n deall Cymraeg…  (Wel, braich robot!)

Dechrau o WISP “Welsh and Irish Speech Processing Resources”.  Casglu cronfa o adnoddau llefarydd drwy data-mining / Torfoli corpus o leisau. Meta data amrywiol fel oed, dysgwyr/siadawyr ayb.  Project Gallu/Paldaruo.

Robots o enw Teulu Davies (achos my dwy fys gyda nhw!) yn defnyddio Raspberry Pi.

Diddorol i weld faint of adnodd Agored i adeiladu speech recognition mewn ieithoedd arall.

Dw i moyn un!!

Pethau bore bore collais i a moyn edrych arlein nes mlaen…?

Dyddiadur Kate

App Dal Ati

 Haclediad


Recordio podlediad byw. Sgwrsio am…

Cyfieithiau drwy ffonau symudol.

Y robot!   (dwi dwli ar y robot.  Mavis…)

Siarad gyda Rhodri Nwdls a Carl am  Hacio ‘r Iaith am fformat a hanes Hacio ‘r Iaith (fel Gorsedd y Gîcs)

Amrywiaeth o bobl sy ‘n dod i Hacio’r Iaith

Y ffaith mae pobl yn gallu cael sess ar rhywbeth mae nhw’n moyn dysgu amdano yn lle rhywbeth mae nhw’n gwybod amdano.

Annog i bobl cael haciaithbach mewn tarfarnai a defynddio’r hashnod. #haciaith.

Siarad gyda Delyth o Canolfan Bedwar am  TecIaith

Crîw lleolieddio Mozilla yn cwrdd ym  Mangor yr un penwythnos gyda ffocus ar Ieithoedd Celtaidd.

Clwb codio plant yn Gymraeg – wrth eu fodd ond trist bod y plant yn teuddo meddwl technoleg=Saesneg.   Bwysig  dros ben i ddysgu pobl ifanc i creu y We nid jest darllen.  Mae na isio adnoddau i rhaglenni Cymraeg. Son am trio’r Turing test yn Cymraeg! Byddai her diddorol!   Son am newidiadau i’r cwricwlwm am hyn y bryd.

Siaradais i

…Am gêmeiddio dysgu drwy Classcraft. A hefyd (dros dishgled) am Twine.

Advertisements
This entry was posted in Staff posts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s