Hacio’r iaith

Mae Hacio’r Iaith yn prosiect diddoriol iawn i’r iaith Gymraeg. Nhw fel grwp yn edrych ar sut mae’r iaith Gymraeg ac Technoleg gallu weithio gyda’i gilydd i wella eu hun.
Nhw yn trafod llawer o pethau ar eu blog yn o gystal a cael podcast.
Bydd nhw yn efallau siarad am newyddion presennol trwyr gyfrwng y gymraeg, sydd yn meddwl pobl o oedrannau wahanol yn siarad a’u gilydd ar lein, dysgu am y newyddion a.y.y.b ond trwy’r cymraeg. I creu’r sefyllfa hon yn dangos pa mor effeithiol yw Hacio’r iaith, achos ar hyn o bryd braidd dim or cyfarthrebu sydd yn digwydd trwy technoleg ddim yn cael cynnwys Cymraeg. Yn fy marn i nhw yn cychwyn dechreuad i’r iaith eu hyn datblygu yn y’r adran thechnoleg sydd yn pwysig dros ben yn fy marn i o rhan cadw’r iaith Cymraeg yn iachus ac ddeiniadol i plant (naill ai tryw pwysleisio nhw i ddysgu’r iaith, neu i cael nhw i defnyddio’r iaith yn fwy amal os ydydnt yn wybod o flan llaw). Bydd dim problem gyda’r iaith yn y dyfydol os ydy prosiectiau fel Hacio’r iaith yn cadw wneud enw am eu hyn, ac efallau wneud i grwpiau/prosectiau eraill cael eu creu i wneud yr un peth sef wneud perthynas rhwng y Gymraeg a thechnoleg.

http://haciaith.com/

This entry was posted in Current Learners. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s